SGK Genelgesi 2020-29 Türkiye Norveç Sosyal Güvenlik Sözleşmesi
Türkiye Cumhuriyeti ile Norveç Krallığı arasında 20 Temmuz 1978 tarihinde Norveç’in başkenti Oslo’da imzalanan Sosyal Güvenlik Sözleşmesi 1 Haziran 1981 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

 

Sayı: 15591373-030.01-E.8877213

Konu: Türkiye-Norveç Sosyal Güvenlik Sözleşmesi

 

GENELGE
2020/29

Türkiye Cumhuriyeti ile Norveç Krallığı arasında 20 Temmuz 1978 tarihinde Norveç’in başkenti Oslo’da imzalanan Sosyal Güvenlik Sözleşmesi 1 Haziran 1981 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Sözleşmenin uygulanmasına ilişkin Türkiye ile Norveç Arasındaki Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin Uygulanmasına İlişkin İdari Anlaşma ise, söz konusu İdari Anlaşmanın 15’inci maddesi gereğince Sözleşme ile aynı tarihte yürürlüğe girmiştir.

 

BİRİNCİ KISIM
GENEL AÇIKLAMALAR

Sosyal Güvenlik Sözleşmesi; Genel Hükümler, Özel Hükümler, Çeşitli Hükümler ile Geçici ve Son Hükümler olmak üzere 3 (üç) bölümden oluşmaktadır:

Birinci bölümde, Sözleşmedeki terimlerin açıklamaları, Sözleşmenin mevzuatsal ve kişisel kapsamı, akit taraf vatandaşlarının eşit haklara sahip olduğu, sosyal güvenlik alanındaki hakların diğer akit tarafta da kullanılabileceği ve bu durumun istisnaları,

İkinci bölümde, hastalık ve analık yardımları, aile tahsislerine hak kazanma, işsizlik yardımına hak kazanma, ölüm yardımı, iş kazası ve meslek hastalıkları hakkındaki düzenlemeler ve malullük, yaşlılık ve ölüm sigortasından sağlanan yardımlar,

Üçüncü bölümde ise, Sözleşmenin uygulanmasına ilişkin çeşitli hükümler, Sözleşmenin yürürlüğe girmesi ve yürürlükte kalma süresi ile Sözleşme öncesi ve sonrası haklara ilişkin hükümler yer almaktadır.

 

Genelgenin Tamamı İçin Tıklayınız.