İstihdam Kalkanı Paketi Sonbahara Ertelenirken Yeni Mini Destek Paketi Meclise Sunuldu
TBMM’ye sunulan 10 maddelik kanun teklifine göre, kısa çalışma ödeneğinden yararlanma süresinin sektör bazlı olarak ayrı ayrı veya bir bütün olarak uzatılabilmesine ilişkin...

TORBA YASADA NELER VAR?

Kısa Çalışma 31.12.2020 Tarihine Kadar Uzatılacak

TBMM’ye sunulan 10 maddelik kanun teklifine göre, kısa çalışma ödeneğinden yararlanma süresinin sektör bazlı olarak ayrı ayrı veya bir bütün olarak uzatılabilmesine ilişkin Cumhurbaşkanına yetki veriliyor.

Kısa Çalışmadan Normal Çalışmaya Geçen İşverene 31.12.2020 Tarihini Geçmemek Üzere 3 Ay Süre İle SGK İşçi Ve İşveren Payları İşsizlik Fonundan Karşılanacak

Kısa çalışma ödeneği kapsamına girecek sektörleri belirlemede Cumhurbaşkanına yetki verilirken, kısa çalışmadan normal çalışmaya geçen işyerlerinde, işçi ve işveren primleri 3 ay süreyle İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacak.

İşyerlerinin normale dönüşünü teşvik etmek amacıyla hazırlanan madde ile kısa çalışmadan normal çalışmaya geçen işyerleri için 3 ayı geçmemek üzere, prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigortalı ve işveren hissesi primlerinin tamamı destek olarak verilecek. Cumhurbaşkanı bu desteği 3 ay uzatabilecek. Bu destek SGK’ya yapılacak prim ödemelerinden mahsup edilecek. Aynı destek, ücretsiz izin desteğinden normale dönen sigortalılar için de geçerli olacak.

Söz konusu desteklerden yersiz yararlandığı tespit edilen firmalar, destek tutarı üzerinden gecikme cezası ve zammı ödeyecekler. İşverene sağlanan bu desteğin, sigortalıya ödenmesi işverenden talep edilemeyecek.

4857 Sayılı Kanun Geçici 10. Madde Kapsamında Yürürlükte Olan İşten Çıkarma Yasağında Ki Geçici İş Sözleşmeleri Kapsam Dışına Çıkarılacak

Yapılan değişiklikle işten çıkarma yasağının kapsamında daralma yapılıyor. Buna göre, belirli iş sözleşmesi, hizmet sözleşmesi ile çalıştırılanlarda sözleşme süresi sona erenler, işyerinin herhangi bir sebeple kapanması ve faaliyetin sona ermesi, ilgili mevzuatına uygun yapılan her türlü hizmet alımı ile yapım işlerinde işin sona ermesi durumlarında iş akdi feshedilebilecek. Bu madde ile ilgili Cumhurbaşkanına daha önce verilen 6 aylık uzatma yetkisi, her defasında 3’er aylık dilimlerle olmak üzere 30 Haziran 2021 tarihine kadar uzatıldı.

1 Temmuz 2020 Tarihinde Yürürlüğe Giren İş Sağlığı Ve Güvenliği Uzmanı İstihdamı Zorunluluğu 2,5 Yıl Erteleniyor

Soma Maden Faciasında Firmalardan Tazminat Alamayan İşçilerin Tazminatını Devlet Verecek

Düzenlemeyle Mayıs 2014'te 301 işçinin hayatını kaybettiği Soma Maden Faciası sonrasında, Işıklar, Atabacası ve Geventepe ocaklarında çalışan işini kaybeden ancak işverenden tazminatını alamayan işçilerin tazminatlarını TKİ ödeyecek. Yasa teklifi ile TKİ'nin bu ödemeleri "işverene rücu edebilir" denilerek kurum isteğine bırakıldı.

Geçiş Ücretine 15 Gün Ödeme Süresi

Karayolları sistemi içinde geçiş ücretini ödemeyenlere 15 gün süre verilen bir madde de teklifte yer aldı. Buna göre ödeme yapmadan geçenler, 15 gün içinde ödemeyi yaparlarsa ceza kesilmeyecek.

Yapılandırma ve İşsizlik Sigortası Fonu Prim Artışı Teklifte Yer Almadı

Öte yandan, daha geniş içerikte olması beklenen İstihdam Kalkanı paketi 10 madde ile TBMM’ye sunulurken, TBMM’nin yeniden çalışmaya başlayacağı dönemde yeni bir ekonomi paketinin daha getirileceği öğrenildi.

Daha önce pakette yer alacağı ifade edilen İşsizlik Sigortası Fonu işveren ve işçi primlerinin artırılmasına ilişkin düzenleme, mini pakette yer almadı. Ayrıca bir süredir kamuoyunda tartışılan, kamuya olan yükümlülüklerin yeniden yapılandırılmasına ilişkin düzenleme de Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın karşı çıkması sebebiyle bu pakete konulmadı.

 

Kanun Tasarısı İçin Tıklayınız.