Sgk Genelgesi 2020-17 Türkiye-Bosna Hersek Sosyal Güvenlik Sözleşmesi
Türkiye Cumhuriyeti ile Bosna-Hersek arasında 27 Mayıs 2003 tarihinde Ankara’da imzalanan Sosyal Güvenlik Sözleşmesi 28/04/2004 tarihli ve 25446 sayılı Resmî Gazetede yayımlanmış ve 1 Eylül 2004 tarihinde...

T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü

 

Sayı: 15591373-010.99-E.6619339

Tarih: 05/06/2020

Konu: Türkiye / Bosna-Hersek Sosyal Güvenlik Sözleşmesi

GENELGE

2020/17

Türkiye Cumhuriyeti ile Bosna-Hersek arasında 27 Mayıs 2003 tarihinde Ankara’da imzalanan Sosyal Güvenlik Sözleşmesi 28/04/2004 tarihli ve 25446 sayılı Resmî Gazetede yayımlanmış ve 1 Eylül 2004 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Sözleşmenin uygulanmasına ilişkin İdari Anlaşma ise, anılan İdari Anlaşmanın 25 inci maddesi gereği Sözleşme ile aynı tarihte yürürlüğe girmiştir.

BİRİNCİ KISIM

GENEL AÇIKLAMALAR

Sözleşme; Genel Hükümler, Uygulanacak Mevzuat, Özel Hükümler, Çeşitli Hükümler ile Geçici ve Son Hükümler olmak üzere 5 bölümden oluşmaktadır.

Birinci bölüm genel hükümleri içermekte olup sırasıyla akit taraf vatandaşlarının eşit muameleye tabi tutulması, sosyal güvenlik alanındaki hakların diğer akit tarafta da kullanılabileceği ilişkin hükümler,

İkinci bölümde, çalışanlar, geçici görevliler, uluslararası taşımacılık personeli ve gemi adamları ile diplomatik temsilcilik görevlilerinin hangi akit tarafın sosyal güvenlik mevzuatına tabi tutulacağı ve geçici görev süresinin azami sınırlarına ilişkin hükümler,

Üçüncü bölümde hastalık ve analık sigortası, malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları, ölüm yardımı, iş kazası ve meslek hastalığı sigortası ve işsizlik yardımlarına ilişkin hükümler,

Dördüncü bölümde, Sözleşmenin uygulanmasına ilişkin çeşitli hükümler,

Beşinci bölümde ise Sözleşmenin yürürlüğe girmesi ve yürürlükte kalma süresi ile sözleşme öncesi ve sonrası haklara ilişkin hükümler yer almaktadır.

Yazının Devamı İçin Tıklayınız.