Türkiye Sırbistan Sosyal Güvenlik Anlaşması
Türkiye Cumhuriyeti ile Sırbistan Cumhuriyeti arasındaki sosyal güvenlik anlaşması 26/10/2009 tarihinde imzalanmış ve 1/12/2013 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Anlaşmanın uygulanmasına ilişkin İdari Anlaşma, söz konusu İdari Anlaşmanın 24’üncü maddesi gereğince...

T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü

 

Sayı: 15591373-030.01-E.5936691

Konu: Sırbistan Sosyal Güvenlik Anlaşması

 

 

GENELGE

2020/13

 

Türkiye Cumhuriyeti ile Sırbistan Cumhuriyeti arasındaki sosyal güvenlik anlaşması 26/10/2009 tarihinde imzalanmış ve 1/12/2013 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Anlaşmanın uygulanmasına ilişkin İdari Anlaşma, söz konusu İdari Anlaşmanın 24’üncü maddesi gereğince Anlaşma ile aynı tarihte yürürlüğe girmiştir.

 

BİRİNCİ KISIM

GENEL AÇIKLAMALAR

Sosyal Güvenlik Anlaşma; Genel Hükümler, Uygulanacak Mevzuatla İlgili Hükümler, Özel Hükümler, Çeşitli Hükümler ile Geçici ve Son Hükümler olmak üzere 5 (beş) bölümden oluşmaktadır.

 

Yazının Devamı İçin Tıklayınız.