SOSYAL GÜVENLİK KURUMU YENİ TİP KORONAVİRÜS (COVİD-19)’U İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞI DIŞINDA KALAN BİR HASTALIK OLARAK TANIMLADI
Bilindiği üzere; Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip Koronavirüs (COVID-19), çok hızlı bir küresel yayılım göstererek neredeyse tüm Dünya ülkelerini etkilemiş ve Dünya Sağlık Örgütünce pandemik...

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun 07/05/2020 tarihli yayımladığı 2020/12 Genelgesinde yeni tip Koronavirüs (Covid-19)'u  iş kazası ve meslek hastalığı dışında kalan bir hastalık olarak tanımladı.

 

 

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü

07/05/2020

Sayı : 96597630-010.06.02-E.5852699

Konu : Koronavirüs (COVID-19)

 

GENELGE

2020/12

 

            Bilindiği üzere; Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip Koronavirüs (COVID-19), çok hızlı bir küresel yayılım göstererek neredeyse tüm Dünya ülkelerini etkilemiş ve Dünya Sağlık Örgütünce pandemik (salgın) bir hastalık olarak ilan edilmiştir. Ülkemiz de söz konusu salgından olumsuz yönde etkilenmiştir.

            5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 15 inci maddesinde;

            "4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamındaki sigortalının, iş kazası ve meslek hastalığı dışında kalan ve iş göremezliğine neden olan rahatsızlıklar, hastalık halidir."

            hükmü yer almaktadır.

            Buna göre; COVID-19 virüsünün bulaşıcı bir hastalık olduğu dikkate alındığında, söz konusu salgına maruz kalan ve sağlık hizmet sunucularına müracaat eden sigortalılara hastalık kapsamında provizyon alınması gerekmektedir. Bilgi edinilmesini ve gereğince işlem yapılmasını rica ederim.