SGK Eksik Gün Nedenleri
Sgk Eksik Gün Nedenleri 20 Nisan 2020 tarihi ile güncellenmiştir. Son güncellemeyle birlikte 2 eksik gün kodu getirilmiştir. Bunlar: • 27 koduyla “Kısa Çalışma Ödeneği ve Diğer Nedenler” • 28 koduyla “PANDEMİ Ücretsiz İzin (4857 Geç. 10 Md.)”...

Sgk Eksik Gün Nedenleri 20 Nisan 2020 tarihi ile güncellenmiştir. Son güncellemeyle birlikte 2 eksik gün kodu getirilmiştir. Bunlar:

 • 27 koduyla “Kısa Çalışma Ödeneği ve Diğer Nedenler”
 • 28 koduyla “PANDEMİ Ücretsiz İzin (4857 Geç. 10 Md.)”

Güncel Eksik Gün Nedenleri tablosu şu şekildedir.

 • 01 İstirahat
 • 03 Disiplin cezası
 • 04 Gözaltına alınma
 • 05 Tutukluluk
 • 06 Kısmi istihdam
 • 07 Puantaj kayıtları
 • 08 Grev
 • 09 Lokavt
 • 10 Genel hayatı etkileyen olaylar
 • 11 Doğal afet
 • 12 Birden fazla
 • 14 Diğer
 • 15 Devamsızlık
 • 16 Fesih tarihinde çalışmamış
 • 17 Ev hizmetlerinde 30 günden az çalışma
 • 18 Kısa çalışma ödeneği
 • 19 Ücretsiz Doğum İzni
 • 20 Ücretsiz Yol İzni
 • 21 Diğer Ücretsiz İzin
 • 22 5434 SK. ek 76, GM 192
 • 23 Yarım çalışma ödeneği
 • 24 Yarım çalışma ödeneği ve diğer nedenler
 • 25 Diğer belge/kanun türlerinden gün tamamlama
 • 26- Kısmi istihdama izin verilen yabancı uyruklu sigortalı
 • 27- Kısa Çalışma Ödeneği ve Diğer Nedenler
 • 28- PANDEMİ Ücretsiz İzin (4857 Geç. 10 Md.)