Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında Önemli Duyuru
Kısa Çalışma Ödeneği Covid-19 Küresel Salgını gerekçe gösterilerek İş Kur tarafından yayımlanan Başvuru Formuna da açıkça "dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlardan ileri gelen zorlayıcı sebep" kapsamında kısa çalışma uygulaması başlatılmıştır.”

Kısa Çalışma Ödeneği Covid-19 Küresel Salgını gerekçe gösterilerek İş Kur tarafından yayımlanan Başvuru Formuna da açıkça  "dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlardan ileri gelen zorlayıcı sebep" kapsamında kısa çalışma uygulaması başlatılmıştır.” İbaresi yazılmıştır.

 

İş-Kur’un Kısa Çalışma Ödeneğini Zorlayıcı sebep sayması nedeniyle;

 

  • Kısa Çalışma Ödeneğinin Başlangıcı;

 

  1. İş Kanunu’nda belirtildiği üzere (4857 sayılı Yasa md: 24/III ve 40, Ynt. md.7/5) işçinin ilk 7 günlük ücreti günlük ücretin yarısı tutarında işveren tarafından işçiye ödenecektir.
  2. Örn: Kısa Çalışma Ödeneğine müracaat tarihinin 25.03.2020 olması durumunda İş-Kur tarafından işçiye yapılacak Kısa Çalışma Ödemesinin başlangıç tarihi 01.04.2020 tarihi olacaktır. İş-Kur geri kalan 83 günlük Kısa Çalışma Ödemesini işçiye yapacaktır.
  3. İşçinin Sgk Bildirimi 7 gün üzerinden yapılacaktır.

 

 

  • Kısa Çalışma Ödeneği Devam Ettiği Süre Zarfında;

Tüm işçiler için; işverenin haklı bir nedenle derhal işçiyi işten çıkarması dışında, işçinin kendisinin istifası, işçinin askerlik, evlenme, emeklilik ve/veya Sgk dan alacağı kıdeme hak kazanmıştır yazısıyla işten ayrılma, rapor ve ücretsiz izin halleri hariç işveren işçi çıkaramayacaktır.