Kısa Kısa Anahtar Bilgiler
Küçük çocuk tabiri 23.10 2012 tarih ve GVK-85/2012-7 sayılı sirkülerde açıklanmış olup “Çocuk” veya “küçük çocuk” tabiri, mükellefle birlikte oturan veya mükellef tarafından bakılan (nafaka verilenler, evlat edinilenler...

 

Çocuk ve Küçük Çocuk Kimdir?

Küçük çocuk tabiri 23.10 2012 tarih ve GVK-85/2012-7 sayılı sirkülerde açıklanmış olup “Çocuk” veya “küçük çocuk” tabiri, mükellefle birlikte oturan veya mükellef tarafından bakılan (nafaka verilenler, evlat edinilenler ile ana veya babasını kaybetmiş torunlardan mükellefle birlikte oturanlar dâhil) 18 yaşını veya tahsilde olup 25 yaşını doldurmamış çocukları, ifade etmektedir.

Devamsızlık Yapan İşçinin İş Sözleşmesinin Feshi Halinde SGK Çıkış Kodu ve Eksik Gün Nedeni Ne Seçilmelidir?

SGK Çıkış Kodu – 29 -İşveren tarafından işçinin ahlak ve iyiniyet kurallarına aykırı davranışı nedeni ile fesih

Eksik Gün Nedeni – 15-Devamsızlık seçilmelidir.

Kıdem Tazminatı Hesabında Yıl Kaç Gün Olarak Hesaplanır?

Yıl 365 gün olarak hesaplanır.

* Kıdem yılı 360 gün kabul edilemez. Bir tam yıl ifadesinden iş akdinin devamına ilişkin yıl, yani 365 günün anlaşılması icap etmektedir. Müteaddit (birden fazla) yargı kararlarında da ifade edildiği üzere, kıdem tazminatının hesabında bir güne isabet eden miktar bulunurken, bir yıl içinde ilgililere yapılmış olan ödemelerin 365 sayısına bölünmesi, ilamda da belirtildiği üzere yılın 365 gün olarak dikkate alınması gerekmektedir. (Sayıştay Temyiz Kurulu 7 Mart 1989 Dosya No:21607, Tutanak 21721)

* Farklı zamanlarda, farklı ücretlere göre yapılan ödemelerin bir güne isabet eden miktarının bulunmasında son bir yıl içinde yapılan ödemeler tutarı 365’e bölünmelidir. (Yargıtay 9 Hukuk Dairesi 13 Haziran 1983, Esas 3542, Karar 5245)

Pazar-Pazartesi Günü İşe Başlayan İşçinin İşe Girişi

Sigortalı işe giriş bildirgesinin verilmesi gereken yasal sürenin son gününün resmi tatile rastlaması halinde bildirge, resmi tatili izleyen ilk iş günü içinde Kuruma verildiği takdirde süresi içinde verilmiş sayılacaktır.

Örnek 1– 16/4/2009 tarihinde Kanun kapsamına alınmış işyerinde, 16/4/2009 ila 16/5/2009 tarihleri arasında çalışmaya başlayan sigortalılara ilişkin sigortalı işe giriş bildirgelerinin 16/5/2009 tarihinin Cumartesi gününe rastlaması nedeniyle 18/5/2009 Pazartesi günü Kuruma verilmesi halinde söz konusu bildirgeler süresi içinde verilmiş sayılacaktır.

Örnek 2- 21/6/2009 Pazar günü çalışmaya başlayan sigortalıya ilişkin sigortalı işe giriş bildirgesinin, 20/6/2009 tarihinin Cumartesi gününe rastlaması nedeniyle 22/6/2009 Pazartesi günü Kuruma verilmesi halinde bildirge süresi içinde verilmiş sayılacaktır.

Örnek 3- 20/7/2009 Pazartesi günü çalışmaya başlayan sigortalıya ilişkin sigortalı işe giriş bildirgesinin, 19/7/2009 tarihinin Pazar gününe rastlaması nedeniyle 20/7/2009 Pazartesi günü Kuruma verilmesi halinde bildirge süresi içinde verilmiş sayılacaktır.

Kıst Dönem Engelli İndirimi

“… özürlü hizmet erbabına aylık dönemler itibariyle ücret ödenmesi halinde sakatlık indirimi aylık tutarlar üzerinden uygulanacak olup, bir ay içerisinde kıst dönem çalışılması durumunda da sakatlık indiriminin aylık tutarları dikkate alınacaktır. Ücret günlük dönemler itibariyle ödenmekte ise sakatlık indiriminin günlük tutarları ile uygulanması gerekmektedir. “

Babalık İzninin Tatil Günlerine Denk Gelmesi:

4857 iş kanununa göre babalık izinlerinde “İş Günü” ibaresi yer almamaktadır. Bu nedenle doğumun, dini bayramlara, resmi tatil ve özel tatil günlerine denk gelmesi durumunda tatil günleri izin gününden sayılmaktadır.

Evlilik İzninin Tatil Günlerine Denk Gelmesi:

– 4857 iş kanununa göre evlilik izinlerinde “İş Günü” ibaresi yer almamaktadır. Bu nedenle iznin, dini bayramlara, resmi tatil ve özel tatil günlerine denk gelmesi durumunda tatil günleri izin gününden sayılmaktadır.

– Evlilik İzin günü, nikahın yapıldığı günden sayılmaya başlanır.

– Evlilik izin günü yasal olarak nikahın kıyıldığı gün başlamalıdır. Bugünden itibaren izin verilmesi gerekir, ancak mazeret izni olduğu için gerçek düğün gününde de verilebilir.

İşçinin Refakatçi İzni var mı?

4857 Sayılı İş Kanunu’nda işçiye refakat izni verileceğine dair herhangi bir hüküm bulunmamaktadır. Dolayısıyla, annesi, babası, eşi veya çocuğu hastanede yatmakta olan işçiye, işveren kendi isteğiyle izin verebilir. Bunun dışında işçinin refakatçilik nedeniyle izinli sayılması mümkün değildir. İşçinin refakatçi raporu alması durumu değiştirmez.