Ceza Muhakemesi Kanunu Gereğince Görevlendirilen Müdafi Ve Vekillere Yapılacak Ödemelere İlişkin 2020 Yılı Tarifesi
Duyurumuz, 16 Ocak 2020 tarihli, 31010 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ceza Muhakemesi Kanunu Gereğince Görevlendirilen Müdafi Ve Vekillere Yapılacak Ödemelere İlişkin 2020 Yılı Tarifesi’ne ilişkindir...

Duyurumuz, 16 Ocak 2020 tarihli, 31010 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ceza Muhakemesi Kanunu Gereğince Görevlendirilen Müdafi Ve Vekillere Yapılacak Ödemelere İlişkin 2020 Yılı Tarifesi’ne ilişkindir.

Bu tarife 01.01.2020 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

İlgili tarife ile Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince görevlendirilen müdafi veya vekillerin yapacakları hukuki yardımlar için ödenecek meblağlar belirlenmiştir.

Tarifeye göre Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince yapılan hukuki yardımlara yönelik işlemlerde;

  1. a)Soruşturma evresinde takip edilen işler için 416 TL,
  2. b)Sulh ceza hâkimliklerinde takip edilen işler için 648 TL,
  3. c)Asliye ceza mahkemeleri:

1) Takip edilen davalar için 713 TL,

2) Seri yargılama usulü uyarınca takip edilen işler için 298 TL,

ç) Ağır ceza mahkemelerinde takip edilen davalar için 1.280 TL,

  1. d)Çocuk mahkemeleri:

1) Çocuk mahkemelerinde takip edilen davalar için 713 TL,

2) Çocuk ağır ceza mahkemelerinde takip edilen davalar için 1.280 TL,

  1. e)İcra Ceza ve Fikrî ve Sınaî Haklar ceza mahkemesi gibi mahkemeler ile İnfaz Hâkimliklerinde takip edilen davalar için 713 TL,
  2. f)Kanun yolları mahkemeleri:

1) Bölge adliye mahkemelerinde görülen duruşmalı davalar için 1.280 TL,

2) Yargıtay’da görülen duruşmalı davalar için 1.441 TL ödenecektir.

 

Söz konusu değişikliğe aşağıdaki link aracılığıyla ulaşabilirsiniz.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/01/20200116-3.htm