turkiye-cumhuriyeti-ile-moldova-cumhuriyeti-arasindaki-sosyal-guvenlik-anlasmasi-onaylandi
5 Mayıs 2017 tarihinde Kişinev'de imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti ile Moldova Cumhuriyeti Arasında Sosyal Güvenlik Anlaşması"nın onaylanmasının uygun bulunmasına ilişkin 7200 sayılı kanun, 24.12.2019 tarih ve 30988 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır...

5 Mayıs 2017 tarihinde Kişinev'de imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti ile Moldova Cumhuriyeti Arasında Sosyal Güvenlik Anlaşması"nın onaylanmasının uygun bulunmasına ilişkin 7200 sayılı kanun, 24.12.2019 tarih ve 30988 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

 

Her iki ülkenin vatandaşları ve çalışanlarının sosyal güvenlik haklarının mütekabiliyet esasları çerçevesinde korunması ve güvence altına alınabilmesi amacıyla imzalanan anlaşma ile,

  • Her iki akit taraf mevzuatına tabi olanlar sosyal güvenlik hak ve yükümlülükleri bakımından eşit işlem göreceklerdir.
  • Tarafların mevzuatlarında öngörülen sosyal güvenlik yardımlarına hak kazanılması için, akit taraf devletlerde geçen hizmet sürelerinin birleştirilmesi mümkün olacaktır.
  • Geçici olarak diğer akit tarafta çalışanların, kendi nam ve hesabına çalışan ve diğer akit taraf ülkesinde bulunanların, diplomatik misyon mensuplarının ve devlet hizmeti görmek üzere diğer akit taraf ülkesinde bulunanların tabi olacağı sosyal güvenlik mevzuatı belirlenecek ve böylece mükerrer sigortalılık önlenecektir.
  • Aylık veya gelir almakta iken diğer akit taraf ülkesinde ikamet edenlerin aylık ve gelirleri yeni ikamet yerinde de ödenecektir.
  • Her iki taraf yetkili makam ve kurumları sosyal güvenlik alanında birbirlerine her türlü yardımı sağlayacak, gereken kolaylığı gösterecektir.

 

Anlaşmanın onay süreci Moldova tarafında tamamlanmış olup ülkemiz tarafında da 7200 sayılı kanun ile onaylanmış bulunmaktadır. Anlaşma iki ülkenin diplomatik yollarla birbirlerine yaptıkları bildirimlerin alındığı tarihi izleyen ikin