sgk-e-bildirge-formatlarinda-yapilmasi-gereken-degisiklikler-ile-yeni-muhtasar-ve-prim-hizmet-beyannamesinin-sgk-bildirimleri-basliginin-duzenlenebilmesi
Yeni formatta eski Muhtasar beyanname formatında yer alan bölümler aynı şekilde devam ederken, Aylık Prim ve Hizmet Bildirgesi’nin beyan edilebilmesi için ‘’SGK Bildirimleri’’ sekmesi eklenmiştir. Eklenen...

Yeni düzenleme ile Beyanname Düzenleme Programı’na (BDP) Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi eklenmişti.

Yeni formatta eski Muhtasar beyanname formatında yer alan bölümler aynı şekilde devam ederken, Aylık Prim ve Hizmet Bildirgesi’nin beyan edilebilmesi için ‘’SGK Bildirimleri’’ sekmesi eklenmiştir. Eklenen yeni sekmede sigortalı çalışanların bordroda gözüken bütün bilgilerinin yer alması gerekmektedir.

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin SGK Bildirimleri sekmesinde yer alan başlıklar çalışması aşağıda bilgilerinize sunulmuştur. İlgili başlıklar Excel çalışmasında sunulduğu şekilde yanyana sütunlar halinde bir tablo olarak oluşturularak beyanname düzenleme programına yüklenebilecektir. 01.2020 dönemi için mevcut programlarınızda gerekli revizelerin yapılması önem arz etmektedir.

 

SGK Bildirimleri

1.1.Sigortalı Çalışan Bilgileri Tablosu

 

1.1.1.      Belge Mahiyeti (Asıl/İptal/Ek)

1.1.17.   İşe Giriş Ay

1.1.2.      Belge Türü

1.1.18.   İşten Çıkış Gün

1.1.3.      Düzenlemeye Esas Kanun No

1.1.19.   İşten Çıkış Ay

1.1.4.      Yeni Ünite Kodu

1.1.20.   İşten Çıkış Nedeni

1.1.5.      Eski Ünite Kodu

1.1.21.   Eksik Gün Sayısı

1.1.6.      İşyeri Sıra Numarası

1.1.22.   Eksik Gün Nedeni

1.1.7.      İl Kodu

1.1.23.   Meslek Kodu

1.1.8.      Alt İşveren Numarası

1.1.24.   İstirahat Süresinde Çalışmamıştır (E/H)

1.1.9.      SSK Sicil No

1.1.25.   Tahakkuk Nedeni

1.1.10.   SG No (T.C. Kimlik No)

1.1.26.   Hizmet Dönem Ay

1.1.11.   Adı

1.1.27.   Hizmet Dönem Yıl

1.1.12.   Soyadı

1.1.28.   Gelir Vergisinden Muaf Mı

1.1.13.   Prim Ödeme Günü

1.1.29.   Asgari Geçim İndirimi

1.1.14.   Hak Edilen Ücret

1.1.30.   İlgili Döneme Ait Gelir Vergisi Matrahı

1.1.15.   Prim, İkramiye vb. İstihkak

1.1.31.   Gelir Vergisi Engellilik Oranı

1.1.16.   İşe Giriş Gün

1.1.32.   Gelir Vergisi Kesintisi