sgk-dan-ogrencilere-getirilen-kolayliklar
Ülkemiz genç nüfusa sahip olup milyonlarca öğrencimiz ilköğretim, ortaöğretim ve yükseköğrenimde eğitim görmekte. 18 yaş üstü öğrencilerin yetim aylıkları ve genel sağlık sigortası gibi hayatlarına doğrudan etki eden işlemleri bizzat öğrencilerin kendileri veya vekilleri...

SGK dan Öğrencilere Getirilen Kolaylıklar

Ülkemiz genç nüfusa sahip olup milyonlarca öğrencimiz ilköğretim, ortaöğretim ve yükseköğrenimde eğitim görmekte. 18 yaş üstü öğrencilerin yetim aylıkları ve genel sağlık sigortası gibi hayatlarına doğrudan etki eden işlemleri bizzat öğrencilerin kendileri veya vekilleri tarafından yapılmakta. Bu işlemlerin yapılması aşamasında sosyal güvenlik kurumu her geçen gün bürokrasiyi azaltmaya çalışmakta, bu kapsamda yeni düzenlemeler yapmaktadır. Bu makalemizde öğrencilerle ilgili Kurumun yeni yaptığı 6663 sayılı Kanunun(2) 26 ncı maddesi ile 5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinde yapılan düzenlemeleri inceleyeceğiz.

SGK dan Yetim Maaşı Alan Öğrenci Sigortalı bir işte Çalışırsa Maaşı Kesilmeyecek

Hak sahibi çocuklardan 18 yaşını, lise ve dengi öğrenim görmesi halinde 20 yaşını, yükseköğrenim yapması halinde 25 yaşını doldurmayanların, 4- a kapsamında sigortalı bir işte çalışmaları bunlara aylık bağlanmasına engel oluşturmayıp yetim aylığı kesilmeyecek.

Mezun Öğrenciler 2 Yıl Daha Sağlıktan Ücretsiz Faydalanacak

Anne veya babası üzerinden bakmakla yükümlü olunan kişi sayılmayanlardan lise ve dengi öğrenimden mezun olanlar 20 yaşını, yükseköğrenimden mezun olanlar ise 25 yaşını geçmemek şartıyla primleri devlet tarafından ödenerek mezun oldukları tarihi izleyen günden itibaren 2 yıl, gelir tespiti yapılmaksızın sağlık hizmeti alabilecekler.

Yurtdışında öğrenim gören Türk vatandaşlarından; YÖK tarafından denklik verilen öğrenim kurumlarından mezun olan ve yerleşim yeri Türkiye'de olanlar da bu haktan yararlanabilecek.

Öğrencilerin 25 Yaşın Altındaki Gss Borçları Silindi
Genel Sağlık Sigortasına tabi olup hem de 25 yaşın altında bulunan gençlerin, bu sürelerde tahakkuk etmiş Genel Sağlık Sigorta borçları silindi. Borç silme işlemleri SGK tarafından sistem üzerinden yapıldığı için, öğrencilerin SGK ya başvuru yapmalarına gerek kalmadı.

Sağlık Aktivasyonu İçin Öğrenci Belgesi İstenmeyecek
Öğrenim görmekte olan  öğrencilerden sağlık aktivasyonu için öğrenci belgesi istenmeyecektir. Herhangi bir nedenle öğrenci kayıtları otomatik olarak yapılmayanlar için erişim adresinden öğrencilik durumu kontrol edilerek öğrenci kaydı bulunması halinde gerekli işlemler yapılacaktır. Ancak sistemden öğrenci kaydı bulunmazsa öğrenci belgesi istenecektir.

Yetim Aylığı Alan Öğrenciler 18 Yaşını Doldurunca Aylıkları Kesilmeyecek
SGK dan ölüm yetim  almakta olan hak sahibi çocuklardan hak sahibi kız ve erkek çocuklarından herhangi bir yazılı talep veya öğrenci belgesi alınmadan kanunlarda öngörülen yetim aylığına hak kazanma şartlarının devam edip etmediği hususunda sistemsel olarak yapılacak kontrollerle aylık  alma şartları devam edenlerin aylıkları ödenmeye devam edilecektir.

 Yetim aylığı almakta olan hak sahibi çocuklardan 18 yaşını doldurmaları nedeniyle yetim aylığı durdurulanlardan SGK tarafından herhangi bir bilgi, belge ve yazılı talep istenmeyecektir. Ancak, MEB ile YÖK kayıtlarından öğrencilik bilgilerinin temin edilememesi halinde hak sahibinden öğrenci belgesi talep edilecek.

Selim Erol

RSA Danışmanlık Kurucusu