posta-veya-kargo-ile-yapilan-yurtdisi-borclanma-basvurulari
9/7/2019 tarihli ve 30836 Mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 7186 sayılı "Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun" ile 3201 sayılı "Yurt Dışında Bulunan Türk Vatandaşlarının...

9/7/2019 tarihli ve 30836 Mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 7186 sayılı "Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun" ile 3201 sayılı "Yurt Dışında Bulunan Türk Vatandaşlarının Yurt Dışında Geçen Sürelerinin Sosyal Güvenlikleri Bakımından Değerlendirilmesi Hakkında Kanun"da yapılan düzenlemelerin yürürlüğe girdiği 01.08.2019 tarihine kadar yurtdışından posta yolu ile yapılan başvurularda gönderilen postalara hangi yönde işlem yapılacağı hususu 03.01.2020 tarihli genel yazı ile açıklanmıştır.

Konuyla ilgili SGK ile Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi ile yapılan yazışmalar neticesinde; Dünya Posta Birliği Mevzuatına göre taahhütlü̈ gönderilerin barkod aralığının sadece RA ila RZ kodu ile, Acele Posta Gönderisi (APG) gönderilerinin barkod aralığının sadece EA ila EZ kodu ile başladığı belirtilmekte PTT Kargo ve Kurye Gönderileri Hakkında Yönetmelikte "Yurtdışı Acele Posta Gönderisi" en hızlı posta taşımacılığı ve dağıtımı ile alıcısına ulaştırılan yurt dışı acele posta gönderisi, olarak tanımlanmaktadır.

Buna göre;

  • Yurt dışından RA ila RZ kodu ile gönderilen postaların taahhütlü̈ gönderi olması, EA ila EZ kodu ile gönderilen postaların acele posta gönderisi olması sebebiyle bu kodlarla gönderilen postaların postaya veriliş̧ tarihlerinin;
  • Alman Posta İdaresi ile yapılan yazışmalar neticesinde de DHL'nin Alman Posta İdaresine dahil olduğu, buradan gelen postalarda yukarda belirtilen kodların yer alması durumunda bu gönderilerinde taahhütlü̈ veya Acele Posta Gönderisi olarak kabul edilmesi ve gönderilen postaların postaya veriliş̧ tarihlerinin;

Kuruma başvuru veya bildirim tarihi olarak kabul edilmesi gerekmektedir.

Bu kodlar dışında gönderilen yurtdışı posta gönderilerinin ilgili üniteye ulaştığı tarih başvuru tarihi olarak kabul edilecektir.