kisisel-verileri-koruma-kurulu-tarafindan-yeni-duyuru-yayimlandi
Bilindiği üzere, 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun (“KVKK”) 15. maddesinin 1. fıkrası “Kurul, şikâyet üzerine veya ihlal iddiasını öğrenmesi durumunda resen, görev alanına giren konularda gerekli incelemeyi yapar.” hükmünü düzenlemektedir...

Bilindiği üzere, 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun (“KVKK”) 15. maddesinin 1. fıkrası “Kurul, şikâyet üzerine veya ihlal iddiasını öğrenmesi durumunda resen, görev alanına giren konularda gerekli incelemeyi yapar.” hükmünü düzenlemektedir.

Bu doğrultuda, Kişisel Verileri Koruma Kurumu (“Kurum”) tarafından şikayetlerin Kurum’a daha hızlı ve etkin bir şekilde iletebilmesi ve takip edilebilmesi için 09.01.2020 tarihi itibariyle “KVKK Şikayet Modülü”nün hizmete açıldığı ve bu kapsamda Kurum’un yayımladığı “KVKK Şikayet Modülü Kılavuzu”ndan yararlanılarak https://sikayet.kvkk.gov.tr web sitesi aracılığıyla şikayetlerin iletilebileceği kamuoyuna duyurulmuştur.

İlgili duyuruya ve kılavuza buradan ulaşabilirsiniz.