gumruk-kanunu’nun-gecici-10-uncu-ve-5607-sayili-kacakcilikla-mucadele-kanunu’nun-gecici-11-inci-maddelerinden-yararlanmak-icin-ongorulen-basvuru-sureleri-uzatilmistir
24.12.2019 tarih ve 30988 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1844 sayılı Karar ile 4458 sayılı Gümrük Kanununun geçici 10 uncu ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun geçici 11 inci maddeleri ile getirilen düzenlemelerden yararlanmak için öngörülmüş olan başvuru sürelerinin 30/6/2020 tarihine kadar (bu tarih dâhil) uzatılmıştır...

24.12.2019 tarih ve 30988 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1844 sayılı Karar ile 4458 sayılı Gümrük Kanununun geçici 10 uncu ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun geçici 11 inci maddeleri ile getirilen düzenlemelerden yararlanmak için öngörülmüş olan başvuru sürelerinin 30/6/2020 tarihine kadar (bu tarih dâhil) uzatılmıştır.

Bilindiği üzere 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun geçici 10 uncu maddesi özetle; Kanunun 235 inci maddesi uyarınca mevcut bir soruşturma kapsamında bulunan veya el konularak mülkiyetin kamuya geçirilmesi kararı verilen kara ulaşım araçları ile ilgili olarak ilgili gümrük idaresine başvurulması halinde taşıtın ilk iktisabında ödenmesi gereken özel tüketim vergisinin %25’ine tekabül eden tutarın, başvuru sahibine tebliğ edildiği tarihten itibaren bir ay içinde ilgili tahsil dairesine ödenmesi hâlinde, araç hakkında el konularak mülkiyetin kamuya geçirilmesi kararı verilmeyeceğini, mevcut kararların kaldırılacağını ve el konulan aracın sahibine iade edileceğini ifade etmektedir.

Aynı şekilde 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun geçici 11 inci maddesi ise özetle; Kanunun 3 üncü maddesinin ikinci fıkrası uyarınca gümrük vergilerinin kısmen eksik ödenmesi nedeniyle başlatılan bir soruşturma veya kovuşturma kapsamında bulunan ve müsadere kararı verilmemiş kara taşıtları ile ilgili olarak;

a) Taşıtın tasfiyesinin tamamlanmamış olması,

b) İlgili gümrük idaresine başvurulması ve taşıtın ilk iktisabında ödenmesi gereken özel tüketim vergisinin %25’ine tekabül eden tutarın, başvuru sahibine tebliğ edildiği tarihten itibaren bir ay içinde ilgili tahsil dairesine ödenmesi,

şartlarının birlikte gerçekleşmesi hâlinde, araç hakkında el koyma ve müsadere kararı verilmeyeceğini, mevcut el koyma kararının kaldırılacağını ve el konulan aracın sahibine iade edilmesine karar verileceğini ifade etmektedir.

Sonuç olarak her iki madde kapsamındaki hukuki imkanlardan yararlanmak isteyen ilgililer için başvurusu süresi 30.06.2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) uzatılmıştır.

Anılan Karar metnine aşağıdaki link aracılığıyla ulaşılması mümkündür.