cevresel-etki-degerlendirmesi-yonetmeliginde-degisiklik-yapilmasina-dair-yonetmelik
25/11/2014 tarihli ve 29186 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinin Ek-2 Listesine aşağıdaki madde eklenmiştir. “57- Define arama projeleri...

Çevresel Etki Değerlendirmesi 28/11/2019

28 Kasım 2019 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 30962

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

MADDE 1 – 25/11/2014 tarihli ve 29186 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinin Ek-2 Listesine aşağıdaki madde eklenmiştir.

“57- Define arama projeleri.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

25/11/2014

29186

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

1-

9/2/2016

29619

2-

26/5/2017

30077

3-

14/6/2018

30451

4-

19/4/2019

30750

5-

8/7/2019

                   30825 (Mükerrer)