sgk-–-isverenlere-tahakkuk-ve-tahsilat-surelerine-iliskin-elektronik-posta-gonderilmesi
Sosyal Güvenlik Kurumu, KKÇ ve İZ olmuş işyerlerinin haricindeki faal işyeri sahibi işverenlerin aylık prim hizmet belgesi ve muhtasar ve prim hizmet beyanname verme süreleri ile tahakkuk eden prim borçların ödeme sürelerini geçirmemeleri amacıyla SGK’da kayıtlı e-Posta adreslerine elektronik posta yoluyla uyarı mesajı gönderecektir...

Sosyal Güvenlik Kurumu, KKÇ ve İZ olmuş işyerlerinin haricindeki faal işyeri sahibi işverenlerin aylık prim hizmet belgesi ve muhtasar ve prim  hizmet beyanname verme süreleri ile tahakkuk eden prim borçların ödeme sürelerini geçirmemeleri amacıyla SGK’da kayıtlı e-Posta adreslerine elektronik posta yoluyla uyarı mesajı gönderecektir.

T.C

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

Sayı : 99779835-202.99-E.15121183

Tarih: 08/10/2019

Konu : 5510/91-1 inci fıkraya göre yapılacak erteleme işlemleri ile tahakkuk ve tahsilat sürelerine ilişkin e- posta gönderilmesine yönelik program çalışmaları

GENEL YAZI

1-İşverenlere Tahakkuk ve Tahsilat Sürelerine İlişkin Elektronik Posta Gönderilmesi

KKÇ ve İZ olmuş işyerlerinin haricinde, İşverenlerin belge verme süreleri ile tahakkuk eden prim borçlarının yasal sürelerini geçirmemeleri amacıyla Kurumumuzda kayıtlı e-Posta adreslerine İl Müdürlüklerimizce elektronik posta yoluyla uyarı mesajı gönderilmesine ilişkin program çalışmaları tamamlanarak İşveren intra sisteminde “Genel Parametreler başlığının altına “İŞVEREN E-POSTA BİLDİRİMİ” menüsü eklenmek suretiyle işletime açılmış bulunmaktadır.

Söz konusu program vasıtasıyla, tahakkuk ve tahsilata ilişkin e-posta talepleri özel ve resmi işyerleri yönüyle ayrı ayrı sisteme kaydedilecek (Muhtasar sistemine geçen iller için hatırlatma tipi muhtasar seçilerek de talep girişi yapılacaktır.) ve elektronik postalar talimat tarihinden bir önceki gün ilgili sosyal güvenlik merkezinde bulunan ve işyeri tescil sisteminde e-Posta adresi dolu olan işverenlere sistem tarafından otomatik olarak gönderilecektir. e-Posta adresi boş olan işverenlerden talep edenler olması halinde ise konuyla ilgili işyeri tescil ekranlarında gerekli güncelleme işlemlerinin yapılması gerekmektedir.

Talep girişlerini müteakip,

Aylık Prim ve Hizmet Belgeleri ilgili olarak;

“……………….. /…………. ayına ilişkin Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin verilme süresi tarihinde sona ermektedir. Bu ayda/dönemde sigortalı bildiriminiz yoksa ya da bildiriminizi yaptıysanız bu uyarıyı dikkate almayınız.”

şeklinde bir e-Posta, Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannameleri ile ilgili olarak;

“ …………………/……………… ayına ilişkin Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin verilme süresi …/…/ tarihinde sona ermektedir. Bu ayda/dönemde bildiriminizi yaptıysanız bu uyarıyı dikkate almayınız.” şeklinde bir e-Posta,

Tahakkuk eden prim borçları ile ilgili olarak;

“İşyerinizde çalıştırmış olduğunuz sigortalılara ilişkin tahakkuk eden……………./……………… ayı prim borcunuzun ödeme süresi …/…/………….. tarihinde sona ermektedir. Bu ayda/dönemde sigortalı bildiriminiz yoksa yada ödemenizi yaptıysanız bu uyarıyı dikkate almayınız.” şeklinde bir e-Posta,

işverenlerin işyeri tescil sisteminde kayıtlı e-Posta adreslerine gönderilecektir.

Diğer taraftan, elektronik posta ile yapılan bilgilendirme işlemlerinin işverenlerin sistemde kayıtlı telefon numaralarına kısa mesaj (SMS) ile gönderilmesine olanak sağlayacak altyapı çalışmaları da devam etmekte olup, tamamlanmasını müteakip işletime alınacaktır.

2-5510 sayılı Kanunun 91 inci Maddesinin Birinci Fıkrası Kapsamında Yapılacak Erteleme İşlemleri

Bilindiği üzere, 5510 sayılı Kanunun 91 inci maddesinin birinci fıkrası kapsamındaki ertelemelerin sisteme girilmesine ilişkin işlemler taleplerin Başkanlığımıza iletilmesini müteakip Başkanlığımızca yapılmakta idi.

Ancak, daha önce 3270 CICS ekranlarında çalışmakta olan erteleme giriş programları tamamlanarak “İşveren INTRA” programları üzerinden tüm ünitelerimizin kullanımına açılmış bulunmaktadır.

Buna göre, borç erteleme işlemlerinin, işveren intra programında mevcut “İşveren/Terkin ve Ertelemeler” menüleri seçilmek suretiyle erişilen “Borç Erteleme İşlemleri” ekranı vasıtasıyla, yapılması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Savaş ALIÇ

Genel Müdür V.