ayakta-teshis-ve-tedavi-yapilan-ozel-saglik-kuruluslari-hakkinda-yonetmelikte-degisiklik-yapilmasina-dair-yonetmelik
Ayakta Teşhis ve Tedavi 10/10/2019 10 Ekim 2019 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30914 Sağlık Bakanlığından...

Ayakta Teşhis ve Tedavi 10/10/2019

10 Ekim 2019 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 30914

Sağlık Bakanlığından:

MADDE 1 -  15/2/2008 tarihinde ve 26788 tarihinde Resmî Gazete'de yayımlanan  Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılandırılmış Özel Sağlık Kuruluşu Hakkında Yönetmeliğin  eki Ek-9 ekteki değiştirildi.

MADDE 2 -  Bu Yönetmelik yayımı tarihinde gidenlere girer.

MADDE 3 -  Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Müdürü yürütür.

Ekleri İçin Tıklayınız. (Link ekleyerek Tıp Merkezlerinde Yapılabilecek Cerrahi İşlemler Listesi sitemizde eklenecek.)