2019-yilinda-yapilacak-tarimsal-desteklemelere-iliskin-karar
24 Ekim 2019 tarihli ve 30928 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile 5488 sayılı Tarım Kanununun 19. maddesi gereğince 2019 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar yayımlanmış ve 01.01.2019 tarihinden geçerli olmak üzere yayımlandığı tarihte yürürlüğe girmiştir.

25.10.2019

24 Ekim 2019 tarihli ve 30928 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile 5488 sayılı Tarım Kanununun 19. maddesi gereğince 2019 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar yayımlanmış ve 01.01.2019 tarihinden geçerli olmak üzere yayımlandığı tarihte yürürlüğe girmiştir.

Çiftçi Kayıt Sistemi’ne dahil olan çiftçilere bu yıl için ödenecek mazot ve gübre, toprak analiz, organik tarım, organik hayvancılık, havza bazlı fark ödemeleri yem destek tutarları Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli kapsamında sağlanacaktır.

İşbu karar, çevreye duyarlı tarımsal üretimi yaygınlaştırmak, verimi ve kaliteyi yükseltmek, araştırma ve geliştirme projelerini desteklemek, uygulanan politikaların etkinliğini sağlamak, sektörün öncelikli problemlerinin çözümüne katkıda bulunmak, sürdürülebilirliği sağlamak ve tarımsal kayıtların güncel tutulması amaçlanmakta ve hayvan hastalığı tazminatı dört yıl süreyle olmak üzere, 2019 yılında uygulanacak olan tarımsal desteklemelere ilişkin hususları kapsamaktadır.

Alan Bazlı Desteklerden

Mazot ve gübre desteği;

Ürünler

Mazot (TL/da)

Gübre (TL/da)

Toplam Destek (TL/da)

Buğday, Arpa, Çavdar, Yulaf, Tritikale

19,00

8,00

27,00

Çeltik, Kütlü Pamuk

62,00

4,00

66,00

Nohut, Kuru Fasulye, Mercimek

22,00

4,00

26,00

Patates

27,00

4,00

31,00

Yağlı Ayçiçeği, Soya

26,00

4,00

30,00

Dane Mısır

25,00

4,00

29,00

Kuru Soğan, Kanola, Aspir, Yaş Çay, Fındık, Yem Bitkileri

17,00

4,00

21,00

Zeytin

15,00

4,00

19,00

Diğer Ürünler

15,00

4,00

19,00

Nadas

8,00

-

8,00

 

Türkiye tarım havzaları üretim ve destekleme modeline göre fark ödemesi desteği;

Havza Bazlı Fark Ödemesi Desteği

(kr/kg)

1

Yağlık Ayçiçeği

40

2

Kütlü Pamuk

80

3

Soya

60

4

Kanola

50

5

Aspir

55

6

Dane Mısır

3

7

Buğday, Arpa, Yulaf, Çavdar, Tritikale

10

8

Çeltik

10

9

Kum Fasulye, Nohut, Mercimek

50

10

Zeytinyağı

80

11

Yeşil Çay

13

12

Dane Zeytin

15

 

Hayvancılık destekleri, yem bitkileri desteğinde;

Yem Bitkileri Üretim Desteği

TL/da/Yıl

Yonca (Sulu)

90

Yonca (Kuru)

40

Korunga

90

Arpa (Yeşil Ot), Buğday (Yeşil Ot)

30

Tek Yıllık Yem Bitkileri

60

Silajlık Mısır (Sulu)

100

Silajlık Mısır (Kuru)

40

Yapay Çayır Mera

150

Diğer Çok Yıllık Yem Bitkileri (Sulu)

90

Diğer Çok Yıllık Yem Bitkileri (Kuru)

40

 

Arıcılığa kovan başına 15 TL, bakanlık kayıt sistemine kayıtlı arıcılar sattıkları damızlık ana arı başına 80 TL, şartları sağlayan büyükbaş hayvanlar için 350 TL, saf sütçü ırk ineklerin buzağılarına 600 TL destek verilecektir. Soy kütüğüne kayıtlı buzağılara ilave ek olarak 175 TL/baş daha ödenecektir.

Küçükbaş hayvancılık desteklemelerinde, çoban istihdam desteği 100 baş üzeri koyun keçi varlığına sahip çiftçilere, 5.000 TL destek verilecektir.

Su ürünleri desteği;

Sıra No

Su Ürünleri Desteği

(TL/Kg-Adet)

1

Alabalık (kg)

350.000 kg'a kadar (350.000 kg dahil)

0,75

2

Yeni Türler (kg)

350.000 kg'a kadar (350.000 kg dahil)

1,50

3

Kapalı Sistem Üretim (kg)

350.000 kg'a kadar (350.000 kg dahil)

1,50

4

Kilogram Üstü Alabalık Üretim (kg)

350.000 kg'a kadar (350.000 kg dahil)

1,50

5

Midye (kg)

350.000 kg'a kadar (350.000 kg dahil)

0,10

6

Sazan (kg)

350.000 kg'a kadar (350.000 kg dahil)

0,50

7

Hastalıktan Arı

10.000 adet'e kadar (10.000 adet dahil)

60,00

Kuluçkahane Damızlık

Alabalık Desteği (adet)

8

Toprak Havuzlarda Balık Yetiştiriciliği (kg)

30.000 kg'a kadar (30.000 kg dahil)

1,00

 

Balıkçı gemisi desteğinde; 10 metreden küçük balıkçı gemilerine 750 TL ile 1.000 TL arasında destek verilmektedir.

Hayvan genetik kaynaklarının yerinde korunması ve geliştirilmesinde destek;

Sıra No

Hayvan Gen Kaynakları Desteği

(TL/Ba /Kovan/kg)

1

Büyükbaş hayvan koruma (kg)

600

2

Küçükbaş hayvan koruma (kg)

90

3

Sığır pedigrili koruma (baş)

800

4

Ari koruma (kg)

40

5

İpekböceği koruma (kg)

100

6

Islah programmdaki; koyun/keçi ve yavrulanna halk elinde ıslah destegi (baş)

Elit sürüde

70

Taban sürüde

40

7

Halk elinde manda ıslahı (anaç manda)

850

8

Damızlığa ayrılan manda (düve/tosun) (baş)

200

9

Damızlık erke materyal (koç-teke) (baş)

200

 

Diğer Tarımsal Amaçlı Destekler

Yurtiçi sertifikalı tohum kullanımında sağlanacak destek;

Sıra No

Yurtiçi Sertifikalı Tohum Kullanım Desteği

(TL/da)

1

Aspir, Kanola, Susam

4,00

2

Çavdar, Tritikale, Yulaf

6,00

3

Çeltik

8,00

4

Arpa, Buğday

8,50

5

Yerfıstığı

15,00

6

Yonca

30,00

7

Kuru Fasulye, Mercimek, Nohut, Soya, Fiğ, Korunga, Yem Bezelyesi

20,00

8

Patates

80,00

 

Sertifikalı fide/fidan kullanım desteği,

Sıra No

Yurtiçi Sertifikalı Fidan/Fide ve Standart Fidan Kullanım Desteği

TL

Standart

Sertifikalı

1

Bodur/yarı Bodur meyve fidanları ile bahçe tesisi

100

400

2

Sertifikalı çilek fidesi ile bahçe tesisi

---

400

3

Diğer meyve fidanları (Bağ, Nar ve Muz hariç) ile bahçe tesisi

100

280

 

Bakanlığın ve tarım sektörünün ihtiyaç duyduğu öncelikli konulara ilişkin bilgi ve teknolojilerin geliştirilmesi ve bunların çiftçilerle tarımsal sanayicilere aktarılması amacıyla bakanlıkça uygun görülen Ar-Ge projelerine destekleme ödemesi yapılacaktır.

Çiftlik Muhasebe Veri Ağı Sistemi’nin 81 ilde uygulanmasına devam edileceği ve geçen yıl kayıt altına alınan 6.000 işletmeye, işletme başına 600 TL ödenecektir.

Türkiye tarım havzaları üretim ve destekleme modeli kapsamında desteklenen ürünlerin listesi şehir ve havza bazlı kararın ekinde ayrıca belirtilmiştir.