2018-yillik-gayrisafi-yurt-ici-hasila
Yıllık verilere dayalı olarak hesaplanan bağımsız yıllık gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH), zincirlenmiş hacim endeksiyle 2018 yılında bir önceki yıla göre %2,8 arttı.

Bağımsız yıllık gayrisafi yurt içi hasıla 2018 yılında %2,8 arttı

Yıllık verilere dayalı olarak hesaplanan bağımsız yıllık gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH), zincirlenmiş hacim endeksiyle 2018 yılında bir önceki yıla göre %2,8 arttı.

Dört çeyrek toplamından elde edilen ve 11 Mart 2019 tarihinde %2,6 olarak yayımlanan 2018 yılı ilk büyüme tahmini, bağımsız yıllık GSYH hesabıyla %2,8 olarak revize edildi.

Üretim yöntemine göre cari fiyatlarla GSYH, 2018 yılında bir önceki yıla göre %19,7 artarak 3 trilyon 724 milyar 388 milyon TL oldu. Gayrisafi yurt içi hasılada en yüksek payı 2018 yılında %19,0 ile imalat sanayi aldı. İmalatı, %12,1 ile toptan ve perakende ticaret; motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı ve %8,2 ile ulaştırma ve depolama sektörü izledi. Yıllık gayrisafi yurt içi hasılada en düşük pay hanehalklarının işverenler olarak faaliyetleri için gerçekleşti.

Kişi başına gayrisafi yurt içi hasıla 2018 yılında 45 bin 750 TL oldu

Kişi başına GSYH, 2018 yılında cari fiyatlarla 45 bin 750 TL, ABD doları cinsinden 9 bin 693 dolar oldu.

Sektörlerin GSYH içerisindeki payları, cari fiyatlarla, 2018

Hanehalkı ve hanehalkına hizmet eden kar amacı olmayan kuruluşların nihai tüketim harcamaları bir önceki yıla göre %0,04 arttı

Hanehalkı ve hanehalkına hizmet eden kar amacı olmayan kuruluşların nihai tüketim harcamaları 2018 yılında bir önceki yıl zincirlenmiş hacim endeksine göre %0,04 arttı. Hanehalkı ve hanehalkına hizmet eden kar amacı olmayan kuruluşların tüketim harcamalarının GSYH içindeki payı %56,7 oldu. Hanehalkı harcamalarında en yüksek payı alan harcama grupları sırasıyla, %21,2 ile gıda ve alkolsüz içecekler, %16,4 ile ulaştırma ve %14,7 ile konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlar oldu.

Devletin nihai tüketim harcamalarının GSYH içindeki payı 2018 yılında %14,8 olurken, sabit sermaye oluşumunun payı %29,9 olarak gerçekleşti. Bir önceki yıl zincirlenmiş hacim endeksine göre, devletin nihai tüketim harcamaları %6,6 artarken, gayrisafi sabit sermaye oluşumu ise %0,6 azalış gösterdi.

Mal ve hizmet ihracatı 2018 yılında %7,8 artarken, ithalatı %7,8 azaldı

Mal ve hizmet ihracatı 2018 yılında bir önceki yıl zincirlenmiş hacim endeksine göre %7,8 artarken, ithalatı % 7,8 azaldı.

Harcama yöntemiyle GSYH ana bileşenleri, 2018

İşgücü ödemeleri %19,2 arttı

Gelir yöntemiyle gayrisafi yurt içi hasıla hesaplamalarına göre işgücü ödemeleri, 2018 yılında bir önceki yıla göre %19,2 artarken, brüt işletme artığı/karma gelir %21,6 arttı.

İşgücü ödemelerinin gayrisafi katma değer içindeki payı %33,8 oldu

İşgücü ödemelerinin cari gayrisafi katma değer içindeki payı 2017 yılında % 34,4 iken bu oran 2018 yılında  %33,8 oldu. Net işletme artığı/karma gelirin payı ise 2017 yılında %49,4 iken 2018 yılında %48,7 oldu.

Gelir yöntemiyle GSYH bileşenlerinin gayrisafi katma değer içindeki payları, 2017, 2018 

AÇIKLAMALAR
Ulusal Hesaplar Sistemi metodolojisi gereği, dönemsel GSYH değerleri tahmin niteliği taşımakta olup, ilerleyen çeyreklerde ve yıl sonunda güncellenmiş verilerle revize edilmektedir. Yıllık güncellenmiş veriler kullanılarak hazırlanan “Yıllık Gayrisafi Yurt İçi Hasıla, 2018” Haber Bülteni ile 2017 ve 2018 yılları ve ilgili çeyrekler revize edilmiştir.