17103-27103-sayili-kanun-tesviki-tercihi-isverenlerin-kararina-birakildi
01/02/2019 İlâ 30/04/2019 Tarihleri Arasında İşe Alınan Sigortalılar Yönünden Sağlanan Ücret Desteğinden Yararlanma Tercihi İşverenlerin Kararına Bırakıldı

17103-27103 Sayılı Kanun Teşviki

01/02/2019 İlâ 30/04/2019 Tarihleri Arasında İşe Alınan Sigortalılar Yönünden Sağlanan Ücret Desteğinden Yararlanma Tercihi İşverenlerin Kararına Bırakıldı

ÖZET:

1/2/2019 ila 30/4/2019 tarihleri arasında işe alınan ve şartları sağlayan sigortalılar için prim desteği ile birlikte sigortalının işe alındığı ay dahil üç aylık süre için prim ödeme gün sayısının 67,36 TL ile çarpımı sonucu bulunacak tutar işverene ayrıca destek olarak sağlanmaktadır.

Bu uygulamaya yönelik “İşveren Sistemi – Teşvikten Faydalanılacak Sigortalı Tanımlama” menüsünde yer alan 17103/27103 kanun numarası için yapılacak tanımlama programlarında düzenleme yapılarak ücret desteğinden “yararlanmak istiyorum” / “yararlanmak istemiyorum” seçenekleri sunularak, belirtilen ücret desteğine ilişkin yararlanma hakkı işverenlerin kararına bırakılmıştır.

ÜCRET DESTEĞİNDEN YARARLANMA TERCİHİ İLE İLGİLİ UYGULAMA:

Bilindiği üzere, 1/2/2019 ilâ 30/4/2019 tarihleri arasında işe alınan ve şartları sağlayan sigortalılar için prim desteği ile birlikte sigortalının işe alındığı ay dahil üç aylık süre için prim ödeme gün sayısının 67,36 TL ile çarpımı sonucu bulunacak tutarın işverene ayrıca destek olarak sağlanacağı açıklanmıştır.

Uygulamaya ilişkin olarak, SGK teşvik programlarında düzenleme yapmıştır. Yapılan düzenleme ile “İşveren Sistemi – Teşvikten Faydalanılacak Sigortalı Tanımlama” menüsünde yer alan 17103/27103 kanun numarası için yapılan tanımlama programlarında revize yapılarak, 1/2/2019 ilâ 30/4/2019 tarihleri arasında işe alınan sigortalılar için ücret desteğinden “yararlanmak istiyorum” / “yararlanmak istemiyorum” seçenekleri ile ücret desteğinden yararlanma hakkı işverenlerin tercihine bırakılmıştır.

Bu amaçla yanlışlıkla istediği tercih yerine diğer tercihin işaretlenmesi durumunda da, sehven “yararlanmak istiyorum” ya da “yararlanmak istemiyorum” seçeneğini işaretleyen ve tercih değiştirmek isteyen işverenlere, İşveren Sistemi programlarında yer alan “4447/geçici 19.madde listeleme-liste” menüsü vasıtasıyla 1/2/2019 tarihi ve sonrasında işe alınan sigortalılar için yapılan tanımlamanın silinmesi,

Yanlışlıkla ücret desteğinden yararlanmak istemiyorum seçeneği seçilen ve bu defa ücret desteğinden yararlanılmak istenen sigortalı için “yararlanmak istiyorum” seçeneğinin seçilerek yeniden tanımlama yapılması,

Yanlışlıkla ücret desteğinden yararlanmak istiyorum seçeneği işaretlenen ancak ücret desteğinden yararlanılmak istenmeyen sigortalı için “yararlanmak istemiyorum” seçeneğinin seçilerek yeniden tanımlama yapılması,

Hakkını sağlayan düzenlemeler yapılmıştır.

Ancak 17103/27103 kanun numaralı belge verilen sigortalı için belirtilen ekran vasıtasıyla tanımlamanın silinmesi ve yeniden tanımlama yapılmaması halinde, tanımı silinen sigortalı hata listelerine düşeceğinden, tanımlaması silinen sigortalı için eş zamanlı olarak yeni tanımlamanın sisteme kaydedilmesi gerekmektedir.